ZARZĄDZENIE GDDKiA Nr 29 z 2014

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie procedury oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego i audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego.


PODRĘCZNIK AUDYTU BRD
ZAŁĄCZNIK 2

SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie, podstawy formalne
2. Podstawowe pojęcia i definicje
3. Stadia dokumentacji i etapy Audytu BRD
4. Procedury i obowiązki stron Audytu BRD
5. Zawartość dokumentacji procesu Audytu BRD
6. Wzór formularza Wyniku Audytu BRD
7. Listy kontrolnych pytań ułatwiających przeprowadzanie Audytu BRD - wprowadzenie
8. Lista kontrolna pytań ułatwiających przeprowadzanie Audytu BRD na Etapie I – drogi krajowe klasy GP i klas niższych
9. Lista kontrolna pytań ułatwiających przeprowadzanie Audytu BRD na Etapie I – drogi krajowe klasy A i S
10. Lista kontrolna pytań ułatwiających przeprowadzanie Audytu BRD na Etapie II – drogi krajowe klasy GP i klas niższych
11. Lista kontrolna pytań ułatwiających przeprowadzanie Audytu BRD na Etapie II – drogi krajowe klasy A i S
12. Lista kontrolna pytań ułatwiających przeprowadzanie Audytu BRD na Etapie III – drogi krajowe wszystkich klas
13. Lista kontrolna pytań ułatwiających przeprowadzanie Audytu BRD na Etapie IV – drogi krajowe wszystkich klas
14. Typowe błędy
15. Literatura

POBIERZ PODRĘCZNIK AUDYT BRD

  ZAŁ. 2 - PODRĘCZNIK AUDYTU BRD


PODRĘCZNIK OCENY BRD
ZAŁĄCZNIK 1

SPIS TREŚCI
1. Podstawy formalne
2. Podstawowe pojęcia i definicje
3. Role stron uczestniczących w ocenie br
4. Założenia do metody oceny brd
5. Etap I – analizy przygotowawcze
6. Etap II – analiza istniejącego stanu brd
7. Etap III - analiza prognozowanego stanu brd na planowanej drodze
8. Etap IV - analiza prognozowanego stanu brd w sieci dróg w obszarze wpływu planowanej drogi
9. Etap V - ocena brd
10. Zasady sporządzania wyników oceny brd
11. Metoda prognozowania miar bezpieczeństwa ruchu dla dróg jednojezdniowych
12. Metoda prognozowania miar bezpieczeństwa ruchu dla dróg dwujezdniowych
13. Przykład wyników oceny brd

POBIERZ PODRĘCZNIK OCENY BRD

  ZAŁ. 1 - PODRĘCZNIK OCENY BRD

 

APLIKACJA MOBILNA - PYTANIA KONTROLNE AUDYT BRD

Aplikacja mpbilna "Pytania kontrolne Audyt BRD" to profesjonalne narzędzie ułatwiające przeprowadzenie Audytu BRD na jego wszystkich czterech etapach.
Narzędzie pomocne jest podczas wykonywania Audytu BRD na etapie projektowania, budowy, przebudowy lub użytkowania dróg publicznych oraz projektowania, budowy lub przebudowy urządzeń obcych sytuowanych w pasach drogowych tych dróg.

 

APLIKACJE MOBILNE

APLIKACJA DOSTĘPNA