Nr 38 / 2015

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego i audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

ZAWARTOŚĆ ZARZĄDZENIA

ZARZĄDZENIE NR 38

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego i audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

WZÓR ZARZĄDZENIA DO POBRANIA PONIŻEJ

ZAŁĄCZNIK 1

WZÓR OŚWIADCZENIA AUDYTORA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

 

WZÓR OŚWIADCZENIA AUDYTORA DO POBRANIA PONIŻEJ

ZAŁĄCZNIK 2

TEKST UJEDNOLICONY

Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie procedury oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego i audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

TEKST UJEDNOLICONY DO POBRANIA PONIŻEJ

PLIK DO POBRANIA

Tekst zarządzenie wraz z załącznikami (1 i 2) znajduje się w jednym pliku.